Tahribatsız Muayeneler

Tahribatsız muayene, malzemenin iç yapısındaki gözle tespit edilemeyen süreksizliklerin veya malzeme yüzeyindeki süreksizliklerin, malzemeye zarar vermeden belirlenmesinde kullanılan yöntemlerdir. İmalat sırasında veya kullanımdaki ferretik ve östenitik çelikler, alüminyum alaşımları, nikel, bakır ve titanyum alaşımların korozyon, çatlak, aşınma, cidar kalınlığında eksilme, iç yapıda boşluk gibi hataların belirlenmesi gerçekleştirilir.

ISO 9712 (EN 473)  standardına göre, seviye 1 ve seviye 2 kalifiye olmuş uzman personel kadrosuyla, endüstriyel ve kaynaklı ürün ve uygulamalarınızda tahribatsız muayene ve sonuçları değerlendirilmesi hizmeti vermekteyiz.

MT – Manyetik Parçacıkla Muayene, yüzey hatalarının tespiti için kullanılan bir muayene metodudur.
Muayene yüzeyine bir manyetik akı uygulanması durumunda yüzeyde bulunan süreksizlikler üzerinde kaçak akı oluşur. Bu arada muayene yüzeyine ferromanyetik ( mıknatıslanabilir ) tozlar serpilirdiğinde bu tozlar kaçak akılar tarafında çekilerek süreksizlikler üzerinde toplanır. Bu şekilde süreksizliklerin, hataların yerleri tespit edilebilir.

PT – Penetrant testi yüzey hatalarının tespiti için kullanılan başka bir muayene metodudur.

Tespit edilmesi istenen hataların işlem uygulanan yüzeye açık olması gerekir.

Muayene yüzeyine açık süreksizlikler içine kılcallık etkisi ile nüfus etmiş penetrant sıvısının geliştirici malzeme yardımı ile tekrardan malzeme yüzeyine çekilerek süreksizlikleri ortaya çıkarma yöntemidir.

UT – Ultrasonik Kalınlık Ölçüm Kontrolü, ultrasonik dalganın yüzeyi dönmesi için geçen süreye göre metal ya da kompozit katı elemanın lokal kalınlığını ölçen tahribatsız test yöntemidir.

Uygulanan test, ultrason dalgasının yüzeye dönüş süresini baz alır.

Ultrasonik dalgaların bireysel alaşımlar yoluyla sadece küçük değişikliklerle sabit hızda seyahat ettiğinin gösterildiği gibi, test genellikle metaller üzerinde yapılır ve sık sık denizcilik, havacılık, otomotiv gibi endüstriyel ortamlarda metal et kalınlığını veya kaynak kalitesini izlemek için kullanılır.

VT – Çıplak göz ile yapılan muayene metodudur.

Malzeme yüzeyindeki hataların, yapısal bozuklukların, yüzey üzerindeki kaliteyi etkileyen olumsuz parametrelerin optik yardımcı kullanılarak ve ya kullanılmaksızın yapılan muayene yöntemidir.

Gözle muayene çok basit bir metot olarak görünse de kendine özgü inceleme koşulları vardır.

Genellikle diğer tahribatsız muayene yöntemlerinin uygulanmasından önce yapılması gereken bir çalışmadır.

Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelere uygulanabilir.